W. E. Van Boven


Willem Ernst van Boven, Zaandam dd 16.03.1925-2007

Van Boven was een schilder, tekenaar met veel voorkomende onderwerpen zoals spelende kinderen, het strand,
landschappen in zowel olieverven als aquarel en tekeningen. Zijn stijlkenmerk is het expressionisme. Zo was hij in 1978 deelnemer in het door Fodor georganiseerde tenstoonstelling met de titel uitlopers van het expressionisme waar o.a. ook Kurt Löb aan meedeedt. Het zijn verstilde studies vastgelegd met ferme hand. Van Boven heeft de Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam en de Rijksopleidings-instituut voor Teekenleraren Amsterdam gevolgd en was lid van de Onafhankelijken in Amsterdam. In 1962 presenteerde hij zichzelf in de groepstentoonstelling van de Onafhankelijken in het kader van het 50 jarige bestaan van deze kunstenaarsvereniging. In 1962 ontving hij de Talensprijs.


*

Meerdere werken in stock.