Jelle Hoogstra


Jelle Hoogstra werd geboren in 1924 te Leeuwarden en begon zijn opleiding tot kunstenaar aan de academie "kunstoefening"te Arnhem in 1942 met als leermeester H. van Lerven. Door de oorlogshandelingen moest hij deze opleiding in 1944 staken, maar in 1945 meldde hij zich direct aan de bij Academie van Beeldende Kunsten in zijn nieuwe woonplaats Rotterdam. Onder vakkundige leiding van de docenten Aart Glansdorp en David Bautz behaalde hij het diploma tekenen en schilderen. Hierna probeerde hij als vrij kunstenaar zonder subsidie of toelage ca. 4 jaar onder zeer moeilijke omstandigheden in zijn onderhoud te voorzien. In 1953 kreeg hij bestaanszekerheid door de aanstelling als stedebouwkundig tekenaar bij de dienst Stadsontwikkeling te Rotterdam.

Zijn passie voor tekenen en schilderen bleef echter de boventoon voeren. In zijn vrije tijd(vaak nachtelijke uren) maakte hij met zijn werkdrift honderden tekeningen en gouaches. Zijn bekendheid en vakmanschap bleven echter beperkt tot de kring van vrienden, kennissen en collega's met als gevolg dat zijn atelier altijd bezaaid lag met de resultaten van zijn werkijver en de schilderezel nooit onbezet was. Jelle Hoogstra's werk bestaat uit gouaches van landschappen, stadsgezichten en figuren, die in zijn fanatsie zijn ontstaan. De brede penseelstreek, de weloverwogen materiaalkeuze en de kleurschakeringen leiden tot een prachtig geheel.


*

Meerdere werken in stock.