Jan Batterman


De naam van Jan Battermann zal onverbrekelijk verbonden blijven aan het meerkleurige Nederlandse exlibris, uitgevoerd in boekdruk (Nnoleumsnede en houtgravure). Deze in 1909 te Amsterdam geboren kunstschilder ontving zijn opleiding aan de Rijksacademie in die stad. Hij hield zich daar uitsluitend bezig met de teken- en schilderkunst, een enkele ‘Seitensprung’ naar de etskunst niet meegerekend. Als graficus is hij een autodidact. In 1955 startte hij, op aandringen van zijn collega, Cor de Wolff, met het maken van exlibris. Na de eerste probeersels in linoleum, zwart/wit, (op bed gesneden, want hij lag toen in het ziekenhuis) begon hij al bij zijn zesde exlibris een kleur toe te voegen. De schilder verloochende zich niet...

Battermann die zich van een figuratieve fijn- schilder, na een sterk expreionistische periode, ontwikkelde tot een bijna non-figuratieve kunstenaar, maakt bij voorkeur exlibris die nagenoeg geheel abstract van voorstelling zijn, maar dat betekent niet dat hij de meer gebonden opdrachten ontwijkt. Ook in zijn figuratieve boek-merken weet hij met kundig gebruik van zijn sterk gestoken letters tot resultaten te komen die er zijn mogen. Opmerkelijk is om hierbij te bedenken dat Battermanns schilderijen meestal groot, tot zeer groot van afmeting zijn. Hij is een van de weinige kunstenaars die in staat is ook op een klein vlakte Jan Rhebergen
Bron: Uit Jan Battermann, 1990 Jaarpremie van ExLibrisWereldJan Batterman(1909-1999), meerdere werken in stock.